Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

Studia podyplomowe z zakresu HR

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów. 

w przypadku studiów podyplomowych:

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content