Prawo Medyczne

Studia obejmują zagadnienia z podstaw prawa medycznego, problematyki odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej i pracowniczej, etyki zawodowej, zasad wykonywania zawodów medycznych oraz prawa wobec nowych procedur medycznych. Program studiów zakłada prezentację i analizę problemów prawnych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne.

Studia podyplomowe Prawo medyczne są przyszłościowym kierunkiem kształcenia zarówno kadry medycznej, jak również środowiska prawniczego zainteresowanego pracą w obszarze opieki zdrowotnej.

Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy podnoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.

Co zyskujesz?

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa medycznego umożliwiającą wykonywanie zawodu zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowymi (w tym zasadami deontologii zawodowej) oraz prawami pacjenta; kompetencje do oceny zgodności z aktualnym stanem prawnym powszechnie stosowanych praktyk przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dla personelu medycznego zdobyte kwalifikacje umożliwią dostosowanie zasad wykonywania zawodu do obowiązujących norm prawnych. W ramach praktyk prywatnych dają możliwość rozszerzenia oferty świadczonych usług.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Do wszystkich osób zawodowo zajmujących się szeroko pojętą ochroną zdrowia – osób wykonujących zawody medyczne i zawody około medyczne. Zakres studiów odpowiada także potrzebom osób prowadzących obsługę administracyjno-prawną podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne.

Słuchaczami studiów mogą być osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, jak i osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, osoby związane zarówno z funkcjonowaniem takich podmiotów, jak i osoby zatrudnione w podmiotach kontrolujących i nadzorujących działalność podmiotów leczniczych. Studia adresowane są do wszystkich osób pragnących pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu prawa medycznego.

Warunki przyjęcia na studia

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich oryginał do wglądu
  3. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Praktyczny charakter studiów

Studium ma charakter interdyscyplinarny. Składa się z bloków tematycznych. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia świetnie przygotowana kadra naukowa

 

Program studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

  • Liczba godzin: 180 godz.
  • Liczba semestrów: 2

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Administracyjne aspekty prawa medycznego

Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne

Prawa i obowiązki pacjenta i lekarza

Bioetyka

Inne

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:

4400,00 (10×440,00zł) opłata za miesiąc

4200,00 (2×2100,00zł) opłata za semestr

Dla Absolwenta WSZ –RABAT

Cena jednorazowa 4100,00zł

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content