Doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe pozwalają na zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego roli i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów podyplomowych obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego.

Celem studiów jest

umożliwienie uzyskania kwalifikacji w zakresie pracy w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.

Co zyskujesz?

w trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych (w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy.

Dla kogo?

Studia dwusemestralne – skierowane są głownie do osób chcących podjąć pracę w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.

Warunki przyjęcia na studia

Kwestionariusz osobowy

  1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich oryginał do wglądu.
  2. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Charakter studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Doradztwa zawodowego” mają charakter kwalifikacyjny.

Program studiów

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

  • Liczba godzin: 260 + praktyki realizowane w ramach projektu promującego kompetencje zawodowe
  • Liczba semestrów: 2

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Podstawy doradztwa zawodowego

Metodykę pracy doradcy zawodowego

Kompetencje doradcy zawodowego

 

Ukończenie studiów trwających 2 semestry pozwala uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy w charakterze:

– doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą (ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze),

– doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,

– doradcy w uczelnianych biurach karier,

– specjalisty w instytucjach rynku prac,

– doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:

2800,00 (10×280,00zł) opłata za miesiąc

2800,00 (2×1400,00zł) opłata za semestr

Dla Absolwenta WSZ – RABAT

Cena jednorazowa 2800,00zł

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content