Misja i wizja

„Nowoczesna Uczelnia będąca liderem w innowacyjnym kształceniu osób łączących naukę i pracę”.

Dla osób łączących naukę I pracę istotne jest kształcenie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Nauka odbywająca się w sposób łatwo dostępny, uwzględniająca wykorzystanie różnych metod, narzędzi umożliwiających zdobywanie wiadomości na optymalnym poziomie. Jednocześnie efektywny sposób udostępnienia wiedzy, treści, informacji pozwalający na możliwość indywidualnego zorganizowania procesu uczenia.

Kierowaniu własnymi procesami zdobywania wiedzy sprzyja współpraca online pomiędzy studentami oraz wykładowcami. Kształcenie jest kreatywne, wydajne, twórcze oraz dostosowane do studenta, stwarza warunki do poszerzania wiadomości I zdobywania wiedzy przez całe życie.

Edukacja jest czymś wartościowym, ale jeszcze większą wartość zyskuje, gdy jest elastyczna i dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości poprzez stały rozwój.

Szkolenia zapewniają pracownikom niezbędne kompetencje i umiejętności dające szanse na skuteczne okazanie wsparcia studentom. Ważna role odgrywa kadra kształcąca, która wykorzystując twórcze podejście, nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także szuka samodzielnie nowych metod nauczania i treści kształcenia. Rozwija potencjał oraz twórcze podejścia studenta.

Stała obserwacja procesów i zjawisk związanych z kształceniem oraz dostosowanie procesu dydaktycznego do zmieniającej się sytuacji studentów pozwala na wdrażanie potrzebnych działań.

Student może rozwijać takie kompetencje jak krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, elastyczność oraz adaptacyjność dzięki umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków. Przejawia również inicjatywę , jest produktywny I odpowiedzialny.

Rozwój technologiczny kształcenia poprzez zastosowanie platformy e-learningowi, nauka odbywająca się za pośrednictwem sieci usprawniająca zindywidualizowaną edukację oraz interaktywność, elastyczną organizację czasu kształcenia, możliwość zapoznania z rożnymi materiałami edukacyjnymi.

Stworzenie aplikacji dla studenta jest ciekawym rozwiązaniem pozwalającym na bieżący dostęp do niezbędnych treści oraz wzbogacenie wykładów. Studenci uczelni wykazującą się kompetencjami medialnymi poprzez naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczelnia zapewnia odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz osoby z wiedzą specjalistyczną. Które dają szansę na pozyskanie wiedzy I przebieg procesu uczenia na najwyższym poziomie.

Infrastruktura uczelni sprzyjająca uczeniu umiejętności praktycznych dzięki nowoczesnym salom laboratoryjnym. W połączeniu z kompleksowym programem praktyk zawodowych pozwala absolwentom na rozwój kariery zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dzięki temu student może łączyć pozyskiwanie wiedzy z pracą. System kształcenia łączący naukę z pracą stanowi najefektywniejszy i najbardziej ceniony na świecie model edukacyjny, który umożliwia uczelnia. Takie rozwiązania stwarzają warunki w zdobyciu wiedzy dla szerszego grona osób chcących podjąć studia.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content