Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF  oraz w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

 

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

 

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content