System stypendialny

Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.051,70 złotych netto miesięcznie.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2021 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie  do 25.11.2022 r. w Dziekanacie Uczelni:

 • poniedziałki w godz. 7.15 -15.00
 • wtorki w godz. 7.15 -15.00
 • środa w godz. 7.15 -15.00
 • czwartki w godz. 7.15 -15.00
 • piątki w godz. 7.15 -15.00

(z wyłączeniem dni: 27-28.10.2022 r. oraz 31.10.2022 r.) !!!!

 

Pracownik przyjmujący wnioski; Pani Edyta Przewoźniak
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

 

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • Zapomogi,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe,

 

Pliki do pobrania:

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content