System stypendialny

System stypendialny

 

Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych netto miesięcznie.

 

UWAGA !!! Najistotniejsza zmiana dotycząca stypendium socjalnego!

 

 Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2019 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

 Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie  do 20.11.2021 r. w Dziekanacie Uczelni

 

  • poniedziałki w godz.8.00 -15.00
  • wtorki w godz. 8.00 – 15.00
  • czwartki w godz. 8.00 – 15.00

 

Pracownik przyjmujący wnioski; Pani Iwona Nikoli
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

 

  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • Zapomogi,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe, 

 

Pliki do pobrania:

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content