POLSKA WERSJA

O nas

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.1995 r. utworzono Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, której założycielem jest Częstochowska Szkoła Menedżerów, natomiast honorowymi założycielami są: National-Louis University, Zarząd Miasta Częstochowy i Wojewoda Częstochowski.

W ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS PHARE uruchomiony zostaje projekt SMICO, którego celem jest utworzenie Biura Współpracy z Zagranicą przy Wyższej Szkole Zarządzania, we współpracy z instytucjami z Włoch i Holandii.

Nasza uczelnia kształci studentów od 25 lat. Jesteśmy pierwszą uczelnią w Częstochowie, która rozpoczęła kształcenie pielęgniarek. Kształcimy kadrę medyczną od 17 lat. Tradycją Uczelni stało się organizowanie konferencji naukowych, także międzynarodowych, związanych z ochroną zdrowia. Uczelnia od lat realizuje projekty skierowane do pielęgniarek i położnych mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji.

Nasza Uczelnia stawia na wysoką jakość kształcenia. Polityka personalna Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zakłada zatrudnianie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania jest profesjonalistą doskonale przygotowanym teoretycznie i praktycznie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy na samodzielnych stanowiskach.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie uczestniczy w realizacji programu Erasmus (dawniej Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus) od 1998 roku. Udział w tym programie wzmacnia jakość kształcenia, intensyfikuje umiędzynarodowienie naszej Uczelni i przyczynia się do osiągnięcia kluczowych cele i priorytety naszej strategii instytucjonalnej.

 

Karta Erasmus+

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie otrzymała na kolejne lata Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027.  Karta Erasmusa pozwoli nam na realizację strategii internacjonalizacji i mobilności.

 

Partnerzy programu Erasmus+ 

Kraj Instytucja Kod Erasmusa Strona internetowa

Łotwa

Rezekne Academy of Technologies

Atbrivosanas aleja 115, Rezekne

LV 4600

LV REZEKNE02 www.rta.lv
Litwa

Kaunas University of Applied Sciences

Pramones pr. 20, LT-50468 Kaunas

LT KAUNAS08 www.kaunokolegija.lt
Włochy

Università degli Studi di Perugia

Piazza Università 1, 06123 Perugia

I PERUGIA01 www.unipg.it
Turcja

Istanbul Ayvansaray University

Kazlıçeşme, Prof. Muammer Aksoy Cd. No: 10, 34087 Zeytinburnu/İstanbul

TR ISTANBU59

www.ayvansaray.edu.tr

 

Czechy

University of West Bohemia in Pilsen

Univerzitni 20, 306 14 Plzen

CZ PLZEN01 www.international.zcu.cz/en/

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Biuro Współpracy z Zagranicą

ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa

Tel.: +48 34 368 30 53/ +48 34 368 06 08

Koordynator programu Erasmus+: mgr Małgorzata Gawrońska

Email: m.gawronska@wsz.edu.pl

Kod Erasmusa: PL CZESTOC04

 

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content