Słowo od Rektora

Witam Państwa Bardzo Serdecznie w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie.

Uczelnia nasza kształci studentów i słuchaczy od 25 lat. Jesteśmy pierwszą uczelnią w Częstochowie, która rozpoczęła kształcenie pielęgniarek. Kadry medyczne kształcimy od 17 lat. Tradycją stało się organizowanie przez Uczelnię konferencji naukowych, również międzynarodowych, związanych z ochroną zdrowia. Uczelnia od lat realizuje projekty skierowane do pielęgniarek i położnych podnoszące ich kwalifikacje.

Staramy się być instytucją otwartą na człowieka, a jednocześnie stawiającą na wysoką jakość kształcenia. Polityka kadrowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zakłada zatrudnianie ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania jest profesjonalistą doskonale przygotowanym teoretycznie i praktycznie do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na samodzielnych stanowiskach.

Zapraszam Cię, w imieniu własnym, jak i wszystkich pracowników, wstąp do grona studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Zapewnimy Ci atrakcyjny program studiów, wysoki poziom nauczania. Jesteśmy Uczelnią przyjazną dla Ciebie, otwartą na twoje problemy i potrzeby.

Rektor Joanna Wojtyra

Częstochowa 2020 r.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email