Doradztwo zawodowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe pozwalają na zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego roli i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów podyplomowych obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Celem studiów jest

umożliwienie uzyskania kwalifikacji w zakresie pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego.

Co zyskujesz?

w trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych (w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy.

Dla kogo?

Studia trzysemestralne – skierowane są przede wszystkim do osób pracujących bądź przygotowujących się do pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych, chcących pełnić funkcję nauczyciela-doradcy zawodowego.

Warunki przyjęcia na studia

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich oryginał do wglądu
  3. Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.
  4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Charakter studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Doradztwa zawodowego” mają charakter kwalifikacyjny.

Program studiów

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

  • Liczba godzin: 360 + praktyki realizowane w ramach projektu promującego kompetencje zawodowe
  • Liczba semestrów: 3

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Podstawy doradztwa zawodowego

Metodykę pracy doradcy zawodowego

Kompetencje doradcy zawodowego

 

Ukończenie studiów trwających 3 semestry równoznaczne jest z uzyskaniem kwalifikacji do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:

3600,00 (15×240,00zł) opłata za miesiąc

3600,00 (3×1200,00zł) opłata za semestr

Dla Absolwenta WSZ  – RABAT

Cena jednorazowa 3600,00zł

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content