Biblioteka

Hasło do biblioteki elektronicznej można uzyskać fizycznie w naszej bibliotece!

O nas

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania posiada własną zinformatyzowaną bibliotekę z czytelnią do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Uczelnia dysponuje bogatym księgozbiorem (polsko i obcojęzycznym) dostosowanym do programu studiów. W zbiorach zgromadzonych jest ok. 10 000 woluminów (w tym ok. 300 vol. Książek obcojęzycznych) z dziedzin: ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości, prawa, administracji, pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, inżynierii, socjologii, etyki, filozofii, matematyki, fizyki, statystyki, informatyki, gospodarki, zarządzania, marketingu, public relations.

Uzupełnieniem głównego księgozbioru są encyklopedie, słowniki i roczniki statystyczne. Zbiory są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji książkowych niezbędnych do studiowania przedmiotów przewidzianych w programach studiów dla poszczególnych specjalności. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych. Poza książkami w bibliotece znajdują się czasopisma, gazety ogólne i specjalistyczne zarówno polskie jak i zagraniczne, z których można korzystać na miejscu w czytelni.

Z biblioteki mogą korzystać studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Aby wypożyczyć książkę czytelnik powinien posiadać kartę biblioteczną. Korzystający z wypożyczalni mają prawo wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 3 tygodni (można uzyskać pozwolenie na przedłużenie okresu wypożyczenia). Egzemplarze pojedyncze udostępnione są wyłącznie na miejscu w czytelni. Wypożyczonych książek oraz karty bibliotecznej nie można przekazywać innym osobom. Czytelnicy WSZ zobowiązani są do terminowego zwracania książek. Za nieterminowy zwrot naliczane są opłaty w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zwłoki za każdy egzemplarz.

W bibliotece znajdują się również kasety video oraz płyty CD i DVD.
Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu „Libra 2000”, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki można przeszukiwać przez stronę www Uczelni.
Biblioteka składa się z:
–         Czytelni
–         Stanowisk z udostępnieniem zbiorów
–         Stanowisk komputerowych z udostępnionym Internetem

Godziny pracy biblioteki

Biblioteka mieści się w sali 2.7 

poniedziałek – czwartek 8:00 – 15:00
piątek 8:00 – 18:00
sobota 8:00 – 14:00
niedziela nieczynne

Katalog Libra Net

Wirtualne biblioteki

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 5 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst około 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism.

Bezpośredni odnośnik do bazy CINAHL Complete: TUTAJ

Pakiet podstawowy EBSCO oferowany w ramach licencji krajowej.

EBSCO Information Services oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Bazy pełnotekstowe:

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera ponad 9 000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Ponadto Academic Search Ultimate zawiera kolekcję około 77 000 materiałów video Associated Press. Umieszczona na liście rezultatów karuzela z filmami video w prosty sposób umożliwia dostęp do filmu powiązanego z terminem wyszukiwania. Najstarsze filmy pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych. Co miesiąc dodawane są nowe materiały. Tematyka filmów obejmuje zarejestrowane na taśmie filmowej bieżące i historyczne wydarzenia, sławnych ludzi (polityków, aktorów, sportowców), sztukę, muzykę, naukę i technologię.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Blisko 3,500 czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-ultimate

Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 70 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/regional-business-news

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera ponad 320 czasopism pełnotekstowych,
w tym około 250 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 840 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-source-nursingacademic-edition

Health Source: Consumer Edition – zawiera pełne teksty około 190 czasopism, monografii i broszur oraz ponad 18 800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/us-high-schools/health-source-consumer-edition

AHFS Consumer Medication Information zawiera 2 200 opisów leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists.

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera około 1600 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponad 440 pełnotekstowych monografii i publikacji encyklopedycznych, 55 000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 1,8 miliona zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News.

Wraz z Master File Premier do Pakietu Podstawowego dołączona jest również baza MasterFILE Reference eBook Subscription.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/public/masterfile-premier

Newspaper Source – baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 360 gazet amerykańskich
i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/public/newspaper-source

Bazy bibliograficzne:

Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera około 5,7 miliona opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/agricola

MEDLINE – to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5 200 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline

ERIC (Education Resources Information Center) – to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 750 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/academic/eric

GreenFILE – zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 980 000 rekordów, jak również pełny tekst ponad 14 000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/academic/greenfile

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera indeksy i abstrakty 610 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 120 czasopism.
W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1960 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-technology-abstracts

Teacher Reference Center – zawiera indeksy i abstrakty z ponad 230 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://www.ebscohost.com/us-elementary-schools/teacher-reference-center

European Views of Americas (1493-1750) – European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku. biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32 000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/european-views-of-the-americas

Biblioteki polskie

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego
Biblioteka Politechniki Białostockiej
Biblioteka Uniwersytetu Białostockiego
Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Humanistycznej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza
Biblioteka Akademii Polonijnej
Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej
Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Częstochowie
Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Główna Akademii Morskiej
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
Biblioteka Instytutu Chemii Nieorganicznej
Biblioteka Techniczna Instytutu Spawalnictwa
Ośrodek Informacji Hutniczej Instytutu Metalurgii Żelaza
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
Wspólny serwis Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Biblioteki
Biblioteka Śląska
Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej
Krakowski Zespół Biblioteczny
Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
Biblioteki uniwersyteckie Lublina
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
Biblioteka Politechniki Radomskiej
Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biblioteka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Sejmowa
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego
Ossolineum
Biblioteka Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteki zagraniczne

Katalog Bibliotek Austriackich
LIBIS-NET Katalog zbiorczy bibliotek z Louvain, Gandawy, Brukseli, Namuru.
National Library of Belarus Katalog Biblioteki Narodowej Białorusi.
Central Science Library – Electronic Catalogue Katalog Centralnej Biblioteki Naukowej Narodowej Akademii Nauk Białorusi.
CASLIN Zbiorczy katalog bibliotek czeskich.
RUEDO Katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich.
katalogi bibliotek holenderskich
Library Websites and Catalogues (by National Libr.of Canada)
Lithuanian National Library Katalog Litewskiej Biblioteki Narodowej.
DBV-OSI – Deutscher Bibliothekenverbund Połączone katalogi: niemieckie, inne europejskie i Biblioteki Kongresu.
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog Połączone katalogi Niemiec, Anglii, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, baza niemieckich czasopism, niemieckie książki w druku, Niemiecki Instytut Bibliograficzny.
Deutsche Bibliotheken Online
WEBIS – WEB and BibliotheksInformationsSystem Ponadregionalny system informacyjny niemieckich bibliotek.
GBV Katalog zbiorczy regionu Bremy, Hamburga, Meklemburgii, Szlezwiku-Holsztyna.
BVB Katalog zbiorczy regionu Bawarii.
HEBIS Katalog zbiorczy regionu Hesji.
KOBV Katalog zbiorczy regionu Berlina-Brandenburgii.
VKRP Katalog zbiorczy regionu Nadrenii-Palatynatu.
BIBSYS Katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich.
Rosyjskie biblioteki
Biblioteki i archiwa płn-zach regionu Rosji
Biblioteki Syberii i Dalekiego Wschodu
Swiss Libraries Katalogi bibliotek szwajcarskich.
NEBIS Katalog zbiorczy bibliotek niemiecko- i francusko-języcznych.
LIBRIS katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich
Libraries in Slovak Republic Katalog bibliotek słowackich.
Library of Congress Biblioteka Kongresu
HUNOPAC Katalogi bibliotek węgierskich.
The British Library Integrated Catalogue Zintegrowany katalog Biblioteki Brytyjskiej.
COPAC Katalog zbiorczy bibliotek naukowych.
INDICE SBN Katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich.
ICCU Centralny katalog włoski.
ELECTRONIC CATALOG OF NATIONAL LIBRARY OF LATVIA Centralny katalog Łotwy.

Czasopisma

Polskie

Acta Physica Polonica ser. A Czasopismo wydawane przez Instytut Fizyki PAN, na stronach znajdują się spisy treści i abstrakty.
Acta Physica Polonica ser. B Czasopismo wydawane przez Instytut Fizyki UJ, dostęp do pełnych tekstów artykułów, abstraktów oraz spisów treści.
Akademicki Przegląd Sportowy Pełne teksty bieżącego numeru i numerów archiwalnych miesięcznika.
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego
Cellular and Molecular Biology Letters Czasopismo prezentujące artykuły z dziedzin: biochemia, biologia molekularna, biofizyka, biotechnologia. Dostęp do pełnych tekstów i abstraktów.
Chip Rozbudowany serwis on-line, prezentujący nowe i archiwalne numery czasopisma, dostęp do pełnych tekstów numerów publikowanych od 1997 r.
ComputerWorld Przegląd wiadomości najnowszego numeru czasopisma. Dla prenumeratorów indywidualnych dostęp do pełnych tekstów.
Czasopisma naukowe AGH Pełne teksty czasopism publikowanych przez AGH. Wydania najnowsze (opatrzone gwiazdką) dostępne tylko z komputerów uczelnianych Politechniki Częstochowskiej.
Czasopisma Politechniki Wrocławskiej Pełne teksty czasopism wydawanych przez Politechnikę Wrocławską
Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej Pełne teksty czasopisma za lata 1957-79 i 1984-2006 w wersji drukowanej dostępne w Bibliotece Głównej.
Dziennik Ustaw Pełne teksty Dziennika Ustaw (od 1934 r.), Monitora Polskiego (od 1989 r.), Dzienników Urzędowych i Dzienników Unii Europejskiej.
EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy.
Czasopismo utworzone w sieci w 1999 r., a wydawane przez Ossolineum we Wrocławiu; wartościowy serwis informacyjny.
Enter Czasopismo przeznaczone dla informatyków i użytkowników sprzętu komputerowego, zarazem bogaty serwis informacyjny i techniczny. Dostęp do pełnych tekstów z lat 1997-1999; od 2000 r. dostęp do spisów treści.
Forum Akademickie Prezentacja treści ogólnopolskiego miesięcznika informacyjno-publicystycznego skierowanego do środowiska akademickiego i naukowego. Dostęp do spisów treści i pełnych tekstów czasopisma od 1998 r.
Gazeta Prawna Pismo omawiające w szerokim kontekście zagadnienia prawne. Dostęp do obszernych fragmentów bieżącego wydania, istnieje możliwość wyszukiwania artykułów na określony temat, dostęp do ich treści jest odpłatny.
Gazeta Wyborcza Dostęp do bieżącego numeru, dodatków regionalnych i tematycznych, ogłoszeń i raportów.
INFOR Portal Prawno-Gospodarczy.
Portal prezentuje zagadnienia związane m.in. z prawem pracy, podatkami, obrotem gospodarczym, rachunkowością, ubezpieczeniami i administracją.
Książki z dziedziny fizyki Poprzez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Medycyna Praktyczna Strona czasopisma Medycyna Praktyczna.
Medycyna Sportowa Strona czasopisma zawiera streszczenia artykułów i spisy treści.
MOLECULAR AND QUANTUM ACOUSTICS Czasopismo naukowe wydawane od 1979 roku. Od 15-tu lat czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim. Wydawcą MOLECULAR AND QUANTUM ACOUSTICS jest Oddział Górnosląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego a także Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.
Ratownicy24.pl „Na Ratunek” to praktyczna wiedza dla służb ratujących życie. W każdym numerze znajdziesz kartę z algorytmem postępowania i możliwość zdobycia punktów edukacyjnych.
Resmedica Serwis medyczny, zawiera teksty artykułów.
Rzeczpospolita Codzienny aktualny serwis informacyjny; dodatki tematyczne, np. ekonomia i rynek, nieruchomości, prawo; notowania: giełda polska i światowa, oprocentowanie lokat, rynek obligacji i kurs walut. Archiwum – teksty opublikowane od 1993 roku.
Sigma-NOT Dostęp do spisów treści bieżących i archiwalnych (od 1996 r.) numerów czasopism wydawnictwa Sigma-NOT oraz teksty (skrócone lub pełne) artykułów z Informatyki, Przeglądu Technicznego i Atest-Ochrona Pracy.
Wprost Dostęp do spisów treści bieżących i archiwalnych (od 1996 r.) numerów czasopism wydawnictwa Sigma-NOT oraz teksty (skrócone lub pełne) artykułów z Informatyki, Przeglądu Technicznego i Atest-Ochrona Pracy.
Zdrowie Publiczne Spisy treści czasopisma Zdrowie Publiczne od 1997r. Od 2000 r. czasopismo prenumerowane przez Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej, dostępne w czytelni Wydziału Zarządzania.

Czasopisma pielęgniarstwo

Przydatne linki

Academic Index Multiwyszukiwarka przeszukująca bazy danych i serwisy naukowe tworzone przez biblioteki i konsorcja.
Anzwers
AOL
arxiv.org Umożliwia wyszukiwanie dokumentów z zakresu nauk fizycznych i technicznych.
Ask Jeeves Home
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Biblioteka Narodowa
British Library
CiteSeer Wyszukiwarka naukowa działająca na zasadzie indeksu cytowań.
Complete Planet Wyszukiwarka baz danych.
dLibra Strona zawiera informacje na temat pierwszego polskiego systemu do budowy bibliotek cyfrowych o nazwie dLibra, rozwijanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe (PCSS) od 1999 roku.
EEVL Wyszukiwarka informacji z zakresu inżynierii, matematyki i informatyki.
Elektroniczna Biblioteka (EBIB) Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji.
Elektroniczny tłumacz
Euroseek
Excite
Fundacja Batorego
Galaxy Wyszukiwarka przeszukuje zasoby indeksowane przez bibliotekarzy dziedzinowych.
Google Books Serwis przeszukuje teksty książek.
Google Finance Wyszukiwarka informacji z zakresu finansów (dane finansowe i newsy).
Google Images Wyszukiwarka grafiki.
Google Notatnik Narzędzie umożliwiające dodawanie do wirtualnego notatnika danych podczas przeglądania zasobów Internetu. Pliki przechowywane są w serwisie Google a dostęp można uzyskać z każdego komputera, wystarczy założyć darmowe Konto Google.
Google Scholar Wyszukiwarka poświęcona sprawom nauki (artykuły naukowe, cytowania).
GoTo
HotBot
INCYWINCY Mulitiwyszukiwarka zasobów głębokich, wyszukuje w Open Directory Project, kilku wyszukiwarkach ogólnych i ponad milionie portali tematycznych.
Infoplease.com Wyszukiwarka baz danych w ukrytych zasobach internetowych.
iWon
KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich w BG UMK.
Katalogi bibliotek, bazy czasopism, wydawcy, księgarnie
Książki z dziedziny fizyki on-line Poprzez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
Library of Congres
Lista filadelfijska
LookSmart
Lycos
MatWeb Baza danych o materiałach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
MSN
NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa)
Northern Light
On-Line Books Page Wykaz i wyszukiwarka ponad 25 tys. książek dostępnych w sieci bezpłatnie.
PAP (Polska Agencja Prasowa)
PlanetSearch
Polska Akademia Nauk
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Książki Telefoniczne
Program Socrates
SciCentral

Wyszukiwarka z zakresu nauk ścisłych, inżynierskich i medycznych.

 

Science.gov

Katalog i wyszukiwarka zasobów naukowych tworzonych przez organizacje rządowe USA.

 

Scientific American Spisy treści, streszczenia i pełne teksty wybranych artykułów z wielu dziedzin nauki i techniki. Dostęp do numerów archiwalnych oraz odsyłacze do materiałów źródłowych związanych z treścią artykułów.
SciSeek

Wyszukiwarka z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Search Engine Watch

Wyszukiwarki internetowe.

 

SearchEdu

Przeszukuje witryny z zakresu edukacji.

 

Searchengines.pl Wszystko o wyszukiwarkach.
Serwis alergologiczny
SYNABA

Baza danych o badaniach naukowych w Polsce (na serwerze Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie.

 

TechXtra

Bezpłatny serwis przeszukujący jednocześnie 30 baz danych i innych serwisów z zakresu inżynierii, matematyki i informatyki, ułatwia dostęp do książek artykułów, stron internetowych, raportów technicznych, rozpraw naukowych i innych.

 

Webcrawler
Webis

Portal tworzony przez biblioteki niemieckie oferujący dostęp do informacji naukowej z różnych dziedzin.

 

Weblens – The Invisible Web Ułatwia dostęp do narzędzi wyszukiwawczych i źródeł informacji w tym wyszukiwarek, katalogów technicznych, multiwyszukiwarek, wyszukiwarek plików dźwiękowych i graficznych i innych.
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Wirtualny Wydawca
www.findarticles.com

Pełnotekstowy serwis umożliwiający wyszukiwanie dokumentów z dziedziny biznesu i informatyki, zarządzania, ekonomii i finansów, motoryzacji, nauczania, sportu, sztuki.

 

www.scirus.com Wyszukiwarka źródeł z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych.
Wydawnictwa Prawnicze PWN
Wydawnictwo Albion
Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo Edition 2000
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Techland
Yahoo
Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content