Współpraca międzynarodowa

Universita degli Studi di Perugia (Włochy)

Uniwersytet w Perugii został założony edyktem papieskim, ogłoszonym przez papieża Klemensa V w 1308 r. W chwili obecnej obejmuje on jedenaście następujących wydziałów: Prawo, Nauki Polityczne, Ekonomika i Studia Biznesu, Literatura i Filozofia, Nauka o Edukacji, Medycyna i Chirurgia, Nauki Przyrodnicze, Fizyczne i Matematyczne, Farmacja, Rolnictwo, Weterynaria i Inżynieria.

Uniwersytet Paris 12

Uniwersytet Paris 12 jest największą uczelnią interdyscyplinarną w regionie paryskim. Kształci około 31000 studentów. Utworzony w 1971 r., w chwili obecnej obejmuje szeroki zakres dziedzin: m.in. sztuka, nauki humanistyczne i społeczne, prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, medycyna.

Uniwersytet w Pavii

Uniwersytet w Pavii jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Obecnie, Uniwersytet posiada w swojej ofercie szeroki zakres kształcenia w wielu dziedzinach, m.in. w dziedzinie ekonomii, nauk technicznych, nauk humanistycznych, prawa, fizyki, nauk przyrodniczych i matematyki, farmacji, nauk przyrodniczych, muzykologii oraz nauk politycznych.

L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY

Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta edukacyjna uniwersytetu obejmuje następujące dziedziny: prawo, ekonomia, zarządzanie, nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz inżynieria. W chwili obecnej uczelnia kształci około 10000 studentów.

Uniwersytet w Mesynie

Uniwersytet w Mesynie obejmuje m.in. następujące wydziały: ekonomia, farmacja, inżynieria, nauki humanistyczne, filozofia, medycyna, weterynaria, nauki polityczne oraz nauki statystyczne.

Siaures Lietuvos Kolegija

Siaures Lietuvos Kolegija jest uczelnią niepaństwową założoną w 2002 r. Uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia w następujących dziedzinach: prawo, zarządzanie biznesem, zarządzanie eventami, ekonomika instytucji finansowych oraz administrowanie sieciami komputerowymi.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content