Dział IT

Wyższa Szkoła Zarzadzania w Częstochowie jest członkiem programu Microsoft DremSpark for Adacemic Institutions , który pozwala na bezpłatne korzystanie w czasie trwania studiów oraz na specjalnych warunkach, po zakończeniu nauki z ogromnej większości oprogramowania firmy Microsoft, w tym systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych, serwerów i innych. Wyjątkiem są podstawowe narzędzie z rodziny Office Systems, takie jak PowerPoint, Outlook, Word oraz Excel, które nie wchodzą w skład pakietu oprogramowania w ramach DreamSpark. Natomiast pozostałe elementy rodziny Office, jak Project, Access, Visio są dostępne dla każdego studenta. Co ważne, oprogramowanie jest dostępne w większości przypadków w polskiej wersji językowej.

micro_logo

Sieć bezprzewodowa na terenie uczelni

Na terenie całej uczelni dostępny jest bezprzewodowy Internet (WiFi). Każdy z Państwa może z niego korzystać. Maja Państwo do dyspozycji 3 punkty dostępowe: WSZ_I, WSZ_II i WSZ_III. Hasło jest dostępne w Dziekanacie jak i tablicach informacyjnych na terenie uczelni.

Oprogramowanie

Nasza Uczelnia podpisała porozumienia z firmami informatycznymi, które oferują uczelniom swoje oprogramowanie do wykorzystania w celach edukacyjnych. Zakres wykorzystania i udostępniania oprogramowania wynika z zasad określonych przez firmę.

Aktualnie dostępne jest następujące oprogramowanie:

Pracownie

Wszystkie komputery posiadają legalne oprogramowanie.Komputery są automatycznie aktualizowane Aby korzystać z pracowni komputerowych należy posiadać status studenta lub słuchacza naszej uczelni.

Zasady korzystania z pracowni komputerowych:

  • Rezerwacji sal komputerowych, laptopów i projektorów na potrzeby zajęć dokonuje się w dziale Planowanie (3.7).
  • Wykładowca pobiera i zwraca klucze do pracowni komputerowych w portierni.
  • Wykładowca jest odpowiedzialny za sprzęt komputerowy w czasie jego zajęć. Po skończonych zajęciach wszystkie komputery mają być wyłączone, okna w pracowni zamknięte, klimatyzacja wyłączona.

Jeśli wykładowca chce prowadzić zajęcia z jakiegoś specjalistycznego programu powinien spełnić następujące warunki:

  1. Oprogramowanie musi spełniać warunki licencyjne na jego użytkowanie w takiej liczbie na jakiej będzie on zainstalowany na komputerach.
  2. Dostarczyć oprogramowanie najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem zajęć.
  3. Na tydzień przed zajęciami powinien osobiście sprawdzić czy zainstalowane oprogramowanie funkcjonuje zgodnie z jego potrzebami.

*Jeśli powyższe warunki i procedura nie zostaną spełnione nie będzie możliwości korzystania z dodatkowego oprogramowania. Prośby o instalacje oprogramowania na kilka dni przed terminem zajęć będą odrzucane.

Regulamin pracowni komputerowych

1. Do korzystania z pracowni komputerowych uprawnia ważna (podstemplowana) legitymacja studencka Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie;

2. Na komputerach znajdujących się w WSZ obowiązuje: Kategoryczny zakaz grania, korzystania z chatów, programów do wymiany plików typu P2P (np. Utorrent, eMule), programów typu P2M (np. MoorHunt, Pando) oraz przeglądania stron o treściach pornograficznych, namawiające do przemocy, faszyzmu, godzące w dobro drugiego człowieka . Korzystając w taki sposób z jakiegokolwiek komputera w pracowni komputerowej uniemożliwiasz innemu użytkownikowi skorzystanie z zasobów sieci o charakterze np. naukowym.

3. Instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania jest zabronione;

4. Do pracowni nie wolno wnosić żadnych napojów oraz jedzenia. Szczególnie wzbronione jest wnoszenie wszelkiego rodzaju napojów typu kawa czy kakao w plastikowych kubeczkach;

5. Administrator ma możliwość kontrolowania i obserwowania, co użytkownicy robią na stacjach roboczych;

6. Osoby niewłaściwie zachowujące się w ogólnodostępnych pracowniach komputerowych mogą zostać z nich wyproszone przez dyżurującego w nich pracownika;

7. Niewłaściwe bądź niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie konta studenckiego będzie karane;

8. Uszkodzenie sprzętu w wyniku jego celowego niewłaściwego wykorzystania, zostanie nałożona kara pieniężna;

9. Do zapisu i wszelkich modyfikacji dokumentów służy tylko i wyłącznie katalog domowy użytkownika, znajdujący się w Mój komputer, widoczny jako „Dysk lokalny D:\). Za dokumenty pozostawione na dyskach lokalnych C:\ bądź pulpicie, administrator nie odpowiada. Wszelkie dane, pliki, dokumenty pozostawione przez użytkownika w miejscu innym niż do tego wyznaczone są automatycznie kasowane po wylogowaniu się z komputera;

10. Zaistniały problem zgłaszamy informatykowi, podając nr stacji (napisany na obudowie każdego komputera). Informatyk przebywa w pokoju 3.9.

11. Korzystanie przez Państwa z pracowni komputerowych na terenie uczelni równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w pokoju 3.9 w godzinach:

Poniedziałek

07:00 – 15:00

Wtorek

07:00 – 15:00

Środa

07:00 – 15:00

Czwartek

07:00 – 15:00

Piątek

07:00 – 15:00

Sobota

nieczynne

Niedziela

nieczynne

Adresy kontaktowe do innych komórek administracyjnych znajdują się na stronie głównej Uczelni www.wsz.edu.pl

Adres e-mail Działu IT WSZ: admin@wsz.edu.pl

Telefon do Działu IT WSZ: +48 (34) 368-06-08 lub +48 (34) 368-30-53

Skype: dzialit.wsz

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content