Rekrutacja

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów,
wysoki standard nauki oraz przyjazną atmosferę studiowania.

ZAPRASZAMY ! ! !

Pielęgniarstwo

Ratownictwo medyczne

Studia podyplomowe

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

PUNKT REKRUTACYJNY
ul. 1-go Maja 40,
42-200 Częstochowa

telefony kontaktowe:
(34) 368 – 30 – 53
(34) 368 – 06 – 08

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

ZAPRASZAMY ! ! !

ZASADY PRZYJĘĆ

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.

w przypadku studiów licencjackich

 • kwestionariusz osobowy (.doc)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) (plik do pobrania)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 3 zdjęcia w formacie 4,5 cm. / 3,5cm. oraz jedno zdjęcie „dowodowe”
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
Nazwa banku: *PKO BP S.A II Oddział w Częstochowie*
nr rachunku: *75 1020 1664 0000 3702 0019 1890*

w przypadku studiów podyplomowych

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 35×45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, takie które obowiązuje na dowodzie osobistym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej
 • Kwestionariusz osobowy (.doc)

CZESNE

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

System opłat za naukę dostosowany jest do preferencji i możliwości finansowych studentów.
Mogą oni opłacać czesne za cały rok nauki w 2 semestralnych ratach lub co miesiąc w kolejnych 10 lub 12 ratach.
1. Jednorazowe wpłaty za semestr
2. Wpłaty miesięczne
3. W indywidualnym przypadku student ma możliwość ustalenia harmonogramu płatności.

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content