Plan zajęć

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.pdf)

Studia podyplomowe

Zarządzanie i administracja (SEM. 1)

Zarządzanie i administracja (SEM. 2)

Zarządzanie w oświacie (SEM. 1)

Zarządzanie w oświacie (SEM. 2)

Zarządzanie w ochronie zdrowia (SEM.1)

Zarządzanie w ochronie zdrowia (SEM.2)

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem aspergera (SEM.1)

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem aspergera (SEM.2)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (SEM.1)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (SEM.2)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem aspergera (SEM.1)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem aspergera (SEM.2)

Logopedia (SEM.2)

Logopedia (SEM.4)

Kadry i prawo pracy (SEM.1)

Kadry i prawo pracy (SEM.2)

Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo „tutaj

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content