Plan zajęć

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.pdf)

Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy (PBHP)

Kadry i prawo pracy (PKPP)

Zarządzanie w oświacie (PZO)

Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)

Zarządzanie i administracja (ZiA)

* – aktualizacja

Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo “tutaj

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email