SMS/SMP 

Każdy student Wyższej Szkoły Zarządzania może uczestniczyć w wymianie  studenckiej w ramach akcji KA 131 (2021-2027) programu Eramus+.

Program przewiduje dofinansowane wyjazdy studentów na studia (SMS) oraz studentów/ absolwentów na praktyki (SMP) w kraje programu trwające od 2 do 12 miesięcy.

Stawka stypendialna dla wyjeżdżających na studia (SMS)

 

Kraje należące do danej grupy Stawka

miesięczna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 520€
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 500€
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450€

 

Stawka stypendialna dla wyjeżdżających na praktyki (SMP)

Kraje należące do danej grupy Stawka

miesięczna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 670€
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 650€
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600€

 

STT/STA

Pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA),
  • w celach szkoleniowych (STT).

Pracownikom przysługuje dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+ zgodnie ze stawkami dziennymi  *kosztów utrzymania dla pracowników oraz zwrot **kosztów podrózy do kwoty określonej poniżej:

*Koszty utrzymania dla pracowników (STA/STT)

 

Kraje należące do danej grupy Stawka

dzienna dla wyjazdów trwających nie dłużej niż 14 dni

Stawka

dzienna dla wyjazdów trwających od 15 dni do 2 miesięcy*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 180€ 126€
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 160€ 112€
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140€ 98€
Kraje regionów** 1-4 i 6-13 180€ 126€

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

** Podział krajów partnerskich na grupy jest zawarty na stronach 35-37 Przewodnik Programu Erasmus+ 2021

**Koszty podróży dla pracowników (STA/STT)

 

Odległość  

Ryczałt na podróż*

 

„Green Travel”

od 0 do 99 km 23€
od 100 do 499 km 180€ 210€
od 500 do 1999 km 275€ 320€
od 2000 do 2999 km 360€ 410€
od 3000 do 3999 km 530€ 610€
od 4000 do 7999 km 820€
8000 km lub więcej 1500€

*Stawki obliczane na podstawie kalkulatora odległosci: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl 

 

„GREEN TRAVEL” dla pracowników

 

Podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

  • Wsparcie indywidualne na koszty utrzymania – możliwe dla 4 dodatkowych dni podróży.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ Wyższej Szkoły Zarządzania:

 

International Relations Office

1 Maja 40, 42-200 Czestochowa, Poland

Tel.: +48 34 368 30 53/ +48 34 368 06 08

Email: monika@wsz.edu.pl

Erasmus coordinator: mgr Monika Dziewiątkowska

Erasmus code: PL CZESTOC04

OID number: E10058636

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content