Działalność Naukowo Społeczna

Szanowni wykładowcy, studenci i absolwenci Z przyjemnością informujemy, że 14.10.2023 r. odbędzie się Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. "Nowoczesne pielęgniarstwo - znam swoje kompetencje i potrafię je wykorzystać". Komitet naukowy zaprasza studentów, absolwentów, dydaktyków do podzielenia się wiedzą z zakresu nowoczesnego pielęgniarstwa. Prosimy chętne osoby o przesłanie zgłoszenia...

W dniach 12-16 czerwca 2023 r. Władze uczelni, pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni uczestniczyli w ramach sesji wyjazdowej w wizycie studyjnej w  Università degli Studi di Perugia. Dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie  Rektorowi prof. Maurizio Oliviero, prof.   Daniele Rosellini, oraz prof. Mario Tosti. Nasz mentor prof....

24 maja 2023 r. Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: "Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania". Organizator: Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. W konferencji uczestniczyła czynnie nasza Szanowna Pani Profesor Bożena Kosińska - gratulujemy wystąpienia Udział czynny: Postawy pielęgniarek wobec przymusu...

W dniu 21.04.2023r odbyła się II Konferencja naukowo - szkoleniowa organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania oraz Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego w zakresie chorób rzadkich pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, pt. "Rola personelu medycznego w opiece i edukacji nad pacjentem w...

Zajęcia symulowane WSZ pozwalają studentom z kierunku Pielęgniarstwo doskonalić umiejętności w warunkach odzwierciedlających szpitalną rzeczywistość. Nasi studenci ćwiczą na symulatorach wysokiej wierności oraz trenażerach przeznaczonych do wykonywania różnych procedur medycznych.     ...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content