Działalność Naukowo Społeczna

Z dumą informujemy, że nasza studentka Pani Agata Kucharska-Bartocha opublikowała w Magazynie Pielęgniarki i Położnej artykuł pt.; "Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu: rola pielęgniarki." Plik do pobrania znajdziecie Państwo pod tym adresem: www.wsz.edu.pl/publikacje studentów  ...

W listopadzie i grudniu 2021 r. nowi studenci Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie skorzystali z dodatkowych zajęć wyrównawczych z Biologia z elementami anatomii, Wprowadzenie do zarządzania i systemów informatycznych oraz Wprowadzenie do prawa. Studenci nie ponosili odpłatności za udział w zajęciach, program został sfinansowany przez Ministerstwo...

  PLAN KONFERENCJI „ROLA PIELĘGNIARKI W EDUKACJI PACJENTA I JEGO RODZINY” on- line 09.12.2021 godz. 18.00   Przywitanie uczestników konferencji. Temat: „Pielęgniarka edukator – nowa rola w systemie ochrony zdrowia”.   dr n. med. Ewa Molka Temat: „Promowanie zdrowia psychicznego przez pielęgniarki w dobie pandemii .  dr n. o zdr. Bożena Kosińska ...

  Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie realizuje zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”. Zadanie ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku...

Trwa listopadowa wizyta w ramach Programu ERASMUS+ gościmy 4 pracowników dydaktycznych Kauno Kolegija/University of Applied Sciences, Kowno na Litwie. W dniu16 listopada br. odbyło się spotkanie Władz Uczelni z naszymi przyjaciółmi z Kowna. Podczas spotkania omówiono wspólne międzynarodowe aktywności dotyczące projektów z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia,...

Uprzejmie zapraszamy na wykłady otwarte naszych gości- wykładowców z Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences, Litwa. Zakresy tematyczne zajęć realizowanych w uczelni: Pandemia i gospodarka Litwy - Pani Janina Endriukaitiene w dniu 17.11.2021r. od godziny 15.25 s. 1.7 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zakładach ochrony zdrowotnej –...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content