Jak praca pielęgniarek może wpłynąć na poprawę jakości opieki zdrowotnej?

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zaprasza podmioty lecznicze, publiczne i niepubliczne, domy pomocy społecznej, POZ-y oraz inne zainteresowane instytucje do współpracy w zakresie poprawy/doskonalenia satysfakcji i bezpieczeństwa pacjenta oraz pielęgniarki. Wiele pielęgniarek obecnie podnosi kwalifikacje i uzyskuje tytuł magister pielęgniarstwa. Zwieńczeniem jest napisanie pracy magisterskiej. Obszary tematyczne są bardzo zróżnicowane i mogą dotyczyć kultury organizacyjnej w jednostkach ochrony zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, organizacji i finansowanie opieki zdrowotnej, koncepcji koordynowanej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym, cyfryzacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, narażenia zawodowego na pielęgniarskich stanowiskach pracy, chorób zawodowych pielęgniarek i położnych czy też zespołu wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.
Niejednokrotnie już mieliśmy przykłady prac pisanych odnośnie konkretnego miejsca pracy danej pielęgniarki, celem zwiększenia efektywności i zadowolenia pracy. Nasi absolwenci pisali na takie
tematy jak:
WYKSZTAŁCENIE I KOMPETENCJE PIELĘGNIAREK ZESPOŁÓW OPIEKI PALIATYWNEJ, POSTAWY PIELĘGNIAREK PSYCHIATRYCZNYCH WOBEC STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO PIELĘGNIARKA XXI WIEKU NA PRZYKŁADZIE ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO W POLSCE.
Bardzo proszę o kontakt w w/w zakresie tematycznym z Panią Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie dr n. o zdr. Krystyną Mizerską pod adresem mailowym: dziekanat1@wsz.edu.pl


Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content