Działalność Naukowo Społeczna

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08 kwietnia br. w Wyższej Szkole Zarządzania, zrealizowane zostały warsztaty  pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach...

Szanowni pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 9.00 na: warsztaty pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach...

Szanowni studenci, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 15.30 na: warsztaty pt.:  „Jak radzić sobie ze stresem w czasach trudnych i niepewnych?” Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego...

Szanowni Państwo! Śpieszymy z informacją, iż Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie od stycznia 2022 roku rozpoczęła realizację projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” (SL2014: POWR.03.05.00-00-A034/21), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompleksowe...

Z dumą informujemy, że nasza studentka Pani Agata Kucharska-Bartocha opublikowała w Magazynie Pielęgniarki i Położnej artykuł pt.;Dlaczego nie podejmujemy rozmów z pacjentami na temat zdrowia seksualnego". Plik do pobrania znajdziecie Państwo pod tym adresem: www.wsz.edu.pl/publikacje studentów...

Z dumą informujemy, że nasza studentka Pani Agata Kucharska-Bartocha opublikowała w Magazynie Pielęgniarki i Położnej artykuł pt.; "Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu: rola pielęgniarki." Plik do pobrania znajdziecie Państwo pod tym adresem: www.wsz.edu.pl/publikacje studentów  ...

W listopadzie i grudniu 2021 r. nowi studenci Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie skorzystali z dodatkowych zajęć wyrównawczych z Biologia z elementami anatomii, Wprowadzenie do zarządzania i systemów informatycznych oraz Wprowadzenie do prawa. Studenci nie ponosili odpłatności za udział w zajęciach, program został sfinansowany przez Ministerstwo...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content