Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową – Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania

Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

oraz

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Klinika Psychiatrii Sądowej

 

 

Szanowni Państwo,

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

Wokół problematyki zdrowia psychicznego:

 aktualne problemy, dylematy i wyzwania

 

Tematem wiodącym Konferencji będzie problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, wyzwania oraz zagrożenia i ryzyka związane z tym obszarem.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9.

Gośćmi konferencji min. będą:

 • Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Zdrowie psychiczne warunkiem rozwoju

 • Dr Marcin Szulc, Prof. Uniwersytetu Gdańskiego
  Tytuł wystąpienia: Portrety psychologiczne i motywy sprawców ataków z bronią w szkołach. Na jakie zachowania sygnałowe zwracać uwagę?

 

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym i podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad tym zagadnieniem. Konferencja ma umożliwić spotkanie przedstawicieli różnych środowisk naukowych i skłonić do dyskusji nad zagadnieniami z obszaru zdrowia psychicznego. W aspekcie praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczających trudności w tym obszarze.

Należy podkreślić iż zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Zapraszamy do udziału w Konferencji psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, lekarzy, nauczycieli i wychowawców jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką konferencji.

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejmować w dyskusjach:

 

Zagadnienia ogólne:

 1. Zdrowie psychiczne – aktualne problemy i wyzwania
 2. Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 3. Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych
 4. Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a zdrowie psychiczne
 5. Praca zawodowa a zdrowie psychiczne
 6. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i jej znaczenie dla rozwoju trudności w obszarze zdrowia psychicznego
 7. Stereotypy, zachowania i postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 8. Formy pomocy osobom doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego
 9. W kierunku profilaktyki zdrowia psychicznego – kierunki i możliwości rozwoju

 

Proponowane formy udziału w konferencji:

 1. Udział czynny z wygłoszeniem referatu
 2. Udział czynny w sesji plakatowej
 3. Udział bierny

 

Terminarz:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 maja 2023r

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz: https://forms.gle/vDZgjVgK6LuQ1XVu8

Informacja o przyjęciu wystąpienia: do 13 maja 2023r.

Kontakt z organizatorami: j.kurtyka-chalas@uw.edu.pl

 

Opłata konferencyjna  (udział czynny, sesja plakatowa, udział bierny):

Do 16 maja 2023r. – 150 zł

Po 16 maja 2023r. 200 zł

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwę kawową i lunch.

 

Skład Komitetu Naukowego Konferencji:

Prof. dr hab. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr  hab. Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Błażej Kmieciak, prof. ucz. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr Marcin Szulc, Uniwersytet Gdański

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Skład Komitetu Organizacyjnego konferencji :

Dr Grzegorz Kudlak

Dr Justyna Kurtyka-Chałas

Dr Ewa Kiliszek

Mgr Michał Stańczuk

Mgr Inga MarkiewiczPowrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content