Działalność Naukowo Społeczna

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji naukowej pod nazwą "Żywienie i leczenie żywieniowe w opiece gerontologicznej". Konferencja zorganizowana zostanie 26 maja 2023 roku (piątek) w formie  hybrydowej. Stacjonarnie odbywać się będzie w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. ...

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zaprasza podmioty lecznicze, publiczne i niepubliczne, domy pomocy społecznej, POZ-y oraz inne zainteresowane instytucje do współpracy w zakresie poprawy/doskonalenia satysfakcji i bezpieczeństwa pacjenta oraz pielęgniarki. Wiele pielęgniarek obecnie podnosi kwalifikacje i uzyskuje tytuł...

W obecnym roku akademickim Wyższa Szkoła Zarządzania aktywnie rozwija swoją działalność międzynarodową m.in. planując udział w dwóch międzynarodowych projektach partnerstwa współpracy w programie Erasmus+. Nasza uczelnia złożyła wniosek do Narodowej Agencji Erasmus+ o przyznanie dofinansowania jako lider projektu Perfekcyjna komunikacja w placówkach ochrony zdrowia....

Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Klinika Psychiatrii Sądowej     Szanowni Państwo, Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej...

STOP ✋ UŻYWKOM NIE RUJNUJ ZDROWIA ❗️❗️❗️💙 Zapraszamy studentów oraz  młodzież z częstochowskich szkół średnich na kolejną prelekcję w ramach Kampanii społecznej "WIEDZA RATUJE ŻYCIE "❗️❗️❗️ 14 kwietnia o godzinie 10.00 - prelekcje poprowadzi nasza absolwentka i wykładowczyni  mgr piel. Agnieszka Zalas a będziemy mówić o dopalaczach,...

W związku ze ścisłą współpracą naszej uczelni z zaprzyjaźnionym z nami Kauno Kolegija (Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kownie), studenci oraz pracownicy naszej uczelni zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez ww. uczelnię. Tematem konferencji są AKTUALNE SPRAWY PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content