Udogodnienia dla studentów z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie  podejmuje działania mające na celu likwidację barier edukacyjnych poprzez wyposażenie Uczelni w infrastrukturę i sprzęt niezbędny dla osób z niepełnosprawnościami. Zostały podjęte działania w wyniku, których studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać np. z:

 

Pętli indukcyjnej

Pętle indukcyjne są instalowane w salach dydaktycznych dla osób z wadą słuchu oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystają osoby słabo słyszące. Uczelnia chcąc zaspokoić specyficzne potrzeby osób słabo słyszących, wyposażyła się w ten system.

Dzięki pętli indukcyjnej zdecydowanie poprawi się komfort pracy studenta słabo słyszącego. Pętla indukcyjna wyeliminuje bowiem wszelkie zakłócenia w odbiorze wykładu, na jakie narażona jest osoba słabo słysząca korzystająca z aparatu słuchowego. Aparat ten skonstruowany jest bowiem w taki sposób, że wzmacnia siłę każdego dźwięku jaki emitowany jest podczas wykładu. Oznacza to wzmocnienie nie tylko dźwięków emitowanych przez wykładowcę, ale także wszelkiego rodzaju szumów np. trzasków składanych foteli, sprzężeń mikrofonu, szelestu przekładanych kartek papieru itp. System pętli indukcyjnej pozwala na prawie 100 procentowe wyeliminowanie tych szumów i tym samym na polepszenie jakości dźwięku docierającego do słabo słyszącego studenta.

 

Uwaga! Skorzystanie z pętli wymaga przełączenia aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną.

 

Monitor dotykowy

Monitor dotykowy to typ monitora wykorzystujący technologię przetwarzania informacji za pomocą interakcji użytkownika z ekranem dotykowym. Monitor dotykowy pozwala na interaktywną obsługę urządzeń za pomocą prostych gestów palcami lub specjalnych rysików.

 

Klawiatura powiększająca

Osoby słabowidzące korzystające z oprogramowania powiększającego zawartość ekranu komputera mogą także odczuwać potrzebę korzystania z klawiatury, której klawisze są większe niż w tradycyjnych klawiaturach, większe są też znajdujące się na nich litery, cyfry i znaki. Są to właśnie tzw. klawiatury powiększone. Klawisze niektórych spośród klawiatur powiększonych zostały ponadto wyposażona w duże, białe lub żółte klawisze z wyraźnym, kontrastującym, czarnym lub szarym nadrukiem.

 

Joystic z przyciskami

Urządzenie BJoy Stick  skonstruowane zostało na wzór joysticków używanych do prowadzenia wózków inwalidzkich – chodzi o łatwą dostępność do dużych przycisków oraz o niewielki ruch jaki jest wymagany do kierowania rączką joysticka. BJoy Stick A zastępuje funkcje tradycyjnej myszy komputerowej.

 

Podpórka pod ramię

Ergonomicznie zaprojektowana podpórka zapewnia wygodę użytkownikom komputera, nie krępując przy tym ruchów. Ruchome przeguby pozwalają na swobodne poruszanie ręką w płaszczyźnie poziomej. Podłokietnik posiada również klamrę, dzięki czemu można go łatwo przymocować do blatu biurka.

 

Drukarka brajlowska

Drukarki brajlowskie pozwalają wydrukować tekst z komputera w postaci pisma brajla.

 

Multilektor

To urządzenie lektorskie najnowszej generacji, służące do samodzielnego skanowania dokumentów przez niewidomych i niedowidzących użytkowników. Skanuje dokumenty kamerą umieszczoną na wysięgniku, następnie odczytuje głosem syntetycznym, dzięki mechanizmowi przekształcania tekstu drukowanego na mowę.

 

Duży monitor interaktywny

Zamontowany został w auli uczelni

 

Interaktywne flipchart  samsung  FLIP

Zamontowane zostały w salach wykładowych. Ułatwiają studentom niedowidzącym odczytywanie treści prezentowanych podczas zajęć.

 

Windy

Została zamontowana na zewnątrz budynku – mogą z niej korzystać studenci poruszający się na wózku.

 

Platformy przyschodowe z kasetą przywoławczą

Zostały zamontowane  wewnątrz budynku – mogą z niej korzystać studenci poruszający się na wózku.

 

Centrum Pomocy Psychologicznej WSZ

od marca 2022 roku funkcjonuje gabinet psychologiczny. gabinet jest jednocześnie siedzibą centrum rozwoju osobistego. Każdy student i pracownik WSZ może skorzystać z bezpłatnego wsparcia w sytuacji trudnej czy kryzysowej.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content