Działalność Naukowo Społeczna

W dniu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Zarządzania związane z prezentacją sprzętu w pracowni symulacyjnej dla pielęgniarek. Podczas spotkania omówiono scenariusze zajęć studentów kierunku Pielęgniarstwa. ...

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08 kwietnia br. w Wyższej Szkole Zarządzania, zrealizowane zostały warsztaty  pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach...

Szanowni pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 9.00 na: warsztaty pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach...

Szanowni studenci, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 15.30 na: warsztaty pt.:  „Jak radzić sobie ze stresem w czasach trudnych i niepewnych?” Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego...

Szanowni Państwo! Śpieszymy z informacją, iż Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie od stycznia 2022 roku rozpoczęła realizację projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” (SL2014: POWR.03.05.00-00-A034/21), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompleksowe...

Z dumą informujemy, że nasza studentka Pani Agata Kucharska-Bartocha opublikowała w Magazynie Pielęgniarki i Położnej artykuł pt.;Dlaczego nie podejmujemy rozmów z pacjentami na temat zdrowia seksualnego". Plik do pobrania znajdziecie Państwo pod tym adresem: www.wsz.edu.pl/publikacje studentów...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content