Ogłoszenia – Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że ważność legitymacji studenckiej została przedłużona z powodu stanu epidemii. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe...

Szanowni Studenci Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie W imieniu własnym i pielęgniarek chciałam Wam podziękować za to, że w tak trudnym czasie chętnie i odważnie realizujecie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w częstochowskich szpitalach. Jesteście oparciem dla pacjentów i wsparciem dla przepracowanych pielęgniarek. Wiem, że towarzyszy Wam...

Władze Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie umożliwiają Państwu składanie skarg i wniosków oraz propozycji usprawnień, które mogą się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia, drogą elektroniczną poprzez ten oto email: wsz@wsz.edu.pl Możecie Państwo umieszczać tutaj informacje o problemach, zdarzeniach i nieprawidłowościach, które Waszym zdaniem wymagają interwencji. Pragniemy zapewnić Was, że żaden zgłoszony tutaj problem,...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content