Ważność legitymacji studenckich

Ważność legitymacji studenckich

Uprzejmie informujemy, że ważność legitymacji studenckiej została przedłużona z powodu stanu epidemii. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii?fbclid=IwAR13KvRRWqI22PgqqvKpa4HHcg4F4lJmuokqh1cnHJn3hojl4wKqIUX8xE4

https://psrp.org.pl/list-rzecznika-praw-studenta-ws-waznosci-legitymacji/?fbclid=IwAR3V-gt_iu6lp5YL8q1i7JA-8ZOuGJonNW67aK05l8-_Mina0Wr_oYL9YbEPowrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content