Ogłoszenie

Ogłoszenie

Władze Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie umożliwiają Państwu

składanie skarg i wniosków oraz propozycji usprawnień,
które mogą się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia, drogą
elektroniczną poprzez ten oto email: wsz@wsz.edu.pl
Możecie Państwo umieszczać tutaj informacje o problemach, zdarzeniach
i nieprawidłowościach, które Waszym zdaniem wymagają interwencji.
Pragniemy zapewnić Was, że żaden zgłoszony tutaj problem, nie pozostanie
bez reakcji władz WSZ, przy zachowaniu pełnej anonimowości zgłaszających.


Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content