Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Adres podmiotu:
ul. 1 Maja 40
42-200 Częstochowa

Telefon: 34 368 06 08, 34 368 30 53
e-mail: rektorat@wsz.edu.pl

REGON: 150151257
NIP: 9490082859

Numer uczelni (POLON) : 049

Dokumenty do pobrania:

 

Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązujące od 1 sierpnia 2021 roku.

Uchwałą Senatu z dnia 31.07.2021 r.  zatwierdzono wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 31.07.2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania wzoru: 01.08.2021 r.

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo

Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: do odwołania

Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów:

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content