Author: Admin_WSZ

Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom. Są odzwierciedleniem ilości pracy, jaką student musi włożyć by zaliczyć przedmiot w relacji do całkowitej pracy niezbędnej do ukończenia studiów i obejmują udział w wykładach, ćwiczeniach (konwersatoriach, seminariach), praktyki, własną pracę w bibliotece, w domu oraz egzaminy lub inne...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content