Author: Admin_WSZ

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08 kwietnia br. w Wyższej Szkole Zarządzania, zrealizowane zostały warsztaty  pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach...

Szanowni pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 9.00 na: warsztaty pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach...

Szanowni studenci, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 15.30 na: warsztaty pt.:  „Jak radzić sobie ze stresem w czasach trudnych i niepewnych?” Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego...

Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdów nauczycielom akademickim (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz pracownikom administracyjnym (w celach szkoleniowych). WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną...

Szanowni Państwo! Śpieszymy z informacją, iż Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie od stycznia 2022 roku rozpoczęła realizację projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” (SL2014: POWR.03.05.00-00-A034/21), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompleksowe...

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content