Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnikówz mechanizmami rządzące procesem wdrażania zmian organizacyjnych, rozwinięcie umiejętność efektywnego działania w zmiennym otoczeniu biznesowym, poznanie narzędzi niezbędnych do zarządzania zmianą.
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych
  • planowanie i wdrażanie zmian w organizacji
  • efektywne działanie w sytuacji zmiany
  • zarządzanie zmianą

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email