Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem
 

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zarządzania zespołem.
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • budowanie autorytetu w zespole
  • delegowanie zadań
  • zarządzanie zespołem poprzez cele i zadania
  • właściwe formułowanie celów, zadań i poleceń
  • prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
  • motywatory finansowe i pozafinansowe

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email