Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami
 

Studia przekazują słuchaczom specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania licencji zarządcy nieruchomości. Absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami mogą kontynuować naukę na Podyplomowych Studiach Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, zaliczając tylko moduły specjalizacyjne – nauka w takim trybie trwa 5 miesięcy.

 

Korzyści

 

Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego zarządzania majątkiem (kapitałem) właściciela ulokowanym w nieruchomości.

 

Uczestnicy

 

Studia adresowane są do osób zajmujących się już nieruchomościami i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub uprawnienia o licencję zarządcy.

 

Forma zaliczenia

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Program obejmuje 10 miesiący nauki , w tym liczba godzin to 288, które realizowane są w trakcie 13 zjazdówPoniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z liczbą godzin.

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

 

Podstawy wiedzy ekonomicznej

 

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów

 

Podstawy wiedzy technicznej

 

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania

 

Zarządca nieruchomości

 

 • Status prawny zarządcy nieruchomości
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

 

Zarządzanie nieruchomościami

 

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

 

Umiejętności interdyscyplinarne

 

 • Rzeczoznawstwo majątkowe — wybrane zagadnienia
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami — wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
 • Seminarium podyplomowe i egzamin

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email