Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób wykorzystujących informacje finansowe w codziennej pracy: kierownicy pionów finansowych, księgowi i specjaliści ds. finansów i planowania oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania finansami w firmach.
 

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej informacji o zarządzaniu finansami i rachunkowości zarządczej oraz o możliwości zastosowaniu tej wiedzy w firmach. W szczególności dostarczenie podstawowej wiedzy na temat finansów, ich zakresu i problematyki, przedstawienie podstawowych sposobów i metod przydatnych w zarządzaniu finansami.
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • fundamentalne zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • pozyskanie kapitału i jego koszt,
  • ocena inwestycji,
  • kreowanie wartości,
  • podstawy analizy finansowej
  • ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email