Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem
 

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania czasem, które pozwalają na efektywne i racjonalne planowanie zadań. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę nt. ustalania priorytetów, efektywnej współpracy w zespole pracowniczym, jak również radzenia sobie ze stresem.
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • planowanie działań zawodowych
  • podejmowanie decyzji i ustalanie priorytetów
  • zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym
  • błędy w zarządzaniu czasem
  • radzenie sobie ze stresem
  • efektywny odpoczynek

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email