Zapraszamy do zapisu i udziału w kursie języka migowego

Szanowni Państwo!

Uczelnia zaprasza serdecznie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych do zapisu i udziału w kursie języka migowego.

Szkolenie odbędzie się w ramach realizowanego w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie  projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” (SL2014: POWR.03.05.00-00-A034/21), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompleksowe programy szkół wyższych).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego : niepelnosprawni@wsz.edu.plPowrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content