Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

W listopadzie i grudniu 2021 r. nowi studenci Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie skorzystali z dodatkowych zajęć wyrównawczych z Biologia z elementami anatomii, Wprowadzenie do zarządzania i systemów informatycznych oraz Wprowadzenie do prawa.

Studenci nie ponosili odpłatności za udział w zajęciach, program został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia. Celem programu jest wyrównanie poziomu wiedzy studentów. Zajęcia mają wyeliminować ewentualne różnice w przygotowaniu do kształcenia na danym kierunku.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content