Z dumą informujemy o nowym Projekcie Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Szanowni Państwo!

Śpieszymy z informacją, iż Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie od stycznia 2022 roku rozpoczęła realizację projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” (SL2014: POWR.03.05.00-00-A034/21), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompleksowe programy szkół wyższych).

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu.

Budżet projektu: 2.081.718 zł.

Celem projektu jest wprowadzenie w Wyższej Szkole Zarządzania  zmian organizacyjnych, wsparcia edukacyjnego i podnoszenie świadomości i kompetencji kadr uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań polegających na likwidacji barier w dostępie do studiów i zapewnieniu dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami 

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. –  do 31.10.2023 r.

Zaplanowano realizację następujących zadań:
Zadanie 1 – Struktura organizacyjna BON i procedury dostępności w WSZ,
Zadanie 2 – Technologie wspierające i zakup sprzętu informatycznego,
Zadanie 3 – Szkolenia podnoszące świadomość w zakresie niepełnosprawności dla kadr administracyjnych, kierowniczych i dydaktycznych,
Zadanie 4 – Konferencje, seminaria dotyczące dostępności i wizyty studyjne,
Zadanie 5 – Dostosowania architektoniczne,
Zadanie 6 – Wsparcie edukacyjne.

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40 pokój 3.7
42-217 Częstochowa

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM:

Kamila Grochowina – Absolwentka: Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (Psychologia), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Pedagogika, Poradnictwo zawodowe), Uniwersytetu Gdańskiego (Partycypacja społeczna), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Ekonomia Społeczna), Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (Coaching). Czynny Psycholog, Trener Rozwoju Osobistego, Doradca Zawodowy, Pośrednik Pracy, Szkoleniowiec, Coach for life and business, Animator społeczny, Wykładowca akademicki, Specjalista ds. Funduszy Europejskich i projektów unijnych. Współzałożycielka i Prezes Polskiego Centrum Heurystyki. Członkini zarządów i współzałożycielka kilku organizacji pozarządowych działających m.in. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz rodzinnej. Pomysłodawczyni i kierowniczka wielu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Zajęta psychologią emocji i motywacji, osobowością człowieka, rozwijaniem potencjału ludzkiego.

Artur Sawicki – Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej o specjalności marketingowej. Stopień doktora z nauk ekonomicznych uzyskał z wyróżnieniem. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Filia w Opolu; Dziekan na kierunku Zarządzanie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi. Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego w Katowicach. Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiego Centrum Heurystyki. Recenzent branżowy w Wydawnictwie Sophia oraz Nauka i Biznes. Autor i koordynator kierunku studiów podyplomowych na GWSH Katowicach. Zwolennik praktycznych rozwiązań w obszarze marketingu oraz współpracy nauki z biznesem. Uczestnik i prelegent wielu wydarzeń marketingowych. Organizator konferencji naukowych i biznesowych. Doradca Biznesowy w zakresie marketingu praktycznego, cyfrowej komunikacji marketingowej i Social Mediów. Autor wielu publikacji na temat marketingu i zarządzania. Sympatyk dress code’u i pasjonat fauny rasowej.

Projekt „Dostępność w WSZ w Częstochowie” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu SpołecznegoPowrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content