Wywiad i kontrwywiad

Wywiad i kontrwywiad
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu wywiadu
i kontrwywiadu gospodarczego. Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności  przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku wywiadowcy gospodarczego (analityka ds. informacji). Absolwenci zdobędą wiedzę o tworzeniu organizacji wywiadu gospodarczego
i jego funkcjonowaniu, o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu, kwestiach związanych z ochroną informacji i jej uregulowań prawnych, podstawach pracy analitycznej, kierunkach i możliwościach wykorzystania wywiadu gospodarczego.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w przedsiębiorstwach z branży wywiadu gospodarczego lub innych przedsiębiorstwach, dla których wywiad gospodarczy jest istotny dla  strategii rozwoju
i dalszych działań firmy w działach sprzedaży, kontrolingu, zakupów, marketingu lub HR.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego
 • Metody i techniki pozyskiwania informacji
 • Techniki operacyjne w pracy wywiadu i kontrwywiadu
 • Analiza informacji i dokumentacji
 • Tworzenie baz danych
 • Metody pozyskiwania informacji
 • Wiarygodność informacji
 • Rodzaje wywiadów
 • Przestępczość gospodarcza
 • Psychologia społeczna
 • Negocjacje i mediacje
 • Komunikacja interpersonalna

 

Opłata za semestr wynosi: 2400,00 zł 

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email