Wizyta na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kownie na Litwie w ramach programu Erasmus +

W ramach programu Erasmus+, delegacja pracowników administracyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania odwiedziła z wizytą szkoleniową Uczelnię partnerską – Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kownie na Litwie.

Przedstawiciele WSZ omawiali z kolegami partnerskiej uczelni następujące tematy:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy badawczej i międzynarodowych sieci akademickich
  • dokonanie przeglądu obecnych programów wymiany między obiema instytucjami w świetle nowych możliwości w przyszłości

  • wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyskusja o narzędziach wspierających samodzielność osób z niepełnosprawnością.

  • Opracowanie koncepcji dalszej współpracy w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych. i projektów naukowych.

Podczas wizyty, delegacja zwiedziła nowoczesną bibliotekę Kauno Kolegija oraz Narodowe Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content