Warsztaty pt.:  „Jak radzić sobie ze stresem w czasach trudnych i niepewnych?” – dla studentów

Szanowni studenci, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 15.30 na:

warsztaty pt.:  „Jak radzić sobie ze stresem w czasach trudnych i niepewnych?”

Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy dla szkół wyższych.

Spotkanie odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Zarzadzania przy ul. 1 Maja 40, sala 1.7

Studenci proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wysłanie maila zawierającego imię, nazwisko na adres wsz@wsz.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 06.04.2022 r.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content