Warsztaty pt.: „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08 kwietnia br. w Wyższej Szkole Zarządzania, zrealizowane zostały warsztaty  pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?”

Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy dla szkół wyższych.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content