Warsztaty pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?” – dla pracowników

Szanowni pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania, serdecznie zapraszamy w dniu 08 kwietnia br. o godz. 9.00 na:

warsztaty pt.:  „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?”

Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy dla szkół wyższych.

Spotkanie odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania przy ul. 1 Maja 40, sala 1.7

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału poprzez wysłanie maila zawierającego imię, nazwisko na adres wsz@wsz.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 06.04.2022 r.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content