Szkolenie pracowników Wyższej Szkoły Zarzadzania w Częstochowie 27-28.10.2022

Informujemy, że w dniu 27-28 października 2022 r. w sesji wyjazdowej br, zrealizowane zostało dla kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie szkolenie  pt.:  „Poczuj niepełnosprawność”.

    

   

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy dla szkół wyższych.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content