Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 
Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 480 zł
 
Adresaci szkolenia: Wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe. W szczególności pracownicy przetwarzający dużą liczbę danych, pracownicy przetwarzający dane wrażliwe oraz osoby zajmujące się obsługą klienta.
 
Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
Program szkolenia: 8 godzin

 • Przepisy prawa w zakresie ODO
 • Omówienie najnowszych nowelizacji w zakresie danych osobowych
 • Inne definicje w zakresie ODO i ich praktyczne zastosowanie
 • Europejskie regulacje prawne w zakresie ODO
 • Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ODO
 • Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ODO
 • Kto w firmie jest za co odpowiedzialny ADO/ABI
 • Zakres praw i obowiązków ADO/ABI
 • Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w naszej firmie
 • Instrukcja zarządzania danymi elektronicznymi w firmie
 • Instrukcja zarządzania danymi papierowymi w firmie
 • Sankcje przewidziane Ustawą i inne konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ODO
 • Omówienie Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji
 • Kto, co i komu może udostępniać (praktyczne aspekty ODO)
 • Praktyczne ćwiczenia

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email