Studium przywództwa

Studium przywództwa
 
Celem studiów podyplomowych jest wyszkolenie ludzi mających opanowane prawidłowe formy oddziaływania na otoczenie socjospołeczne i umiejętność  zarówno osiągania sukcesów w wybranej przez siebie specjalności biznesowej, politycznej i naukowej, jak i przeciwdziałania konfliktom w procesach społecznych.
 
Korzyści:

Ukończenie studium daje absolwentowi wiedzę o zasadach   oddziaływania na ludzi i możliwość skutecznego działania w swojej szeroko pojętej działalności publicznej oraz w życiu prywatnym.
 
Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
 
Program:
Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychybernetyka wg Mariana Mazura i Maxwella Maltza.

Jakościowa teoria informacji i jej zastosowanie w praktyce komunikowania się.

Socjocybernetyka z teorią cywilizacji, normy społeczne i motywacje.

Organizacja procesów produkcji i przewidywanie konfliktów

Diagnozowanie charakteru kontrahenta i omyłki charakterologiczne.

Praca, pracodawca, pracownik.

Zasady marketingu.

Przywództwo, charyzmat przywódcy.

Wojna informacyjna, metody i sposoby manipulacji społeczeństwem

 

Zajęcia odbywać się będą
 
ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40% czasu trwania zajęć

ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 6000 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email