Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja
 
Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 
Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia
 
Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 
Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym jest komunikacja
  • Jak pokonywać bariery w komunikacji interpersonalnej
  • Sztuka słuchania
  • Metody efektywnej komunikacji
  • Komunikacja niewerbalna
  • Zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email