Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu wypowiadania się w mediach, działania na rzecz budowania dobrych relacji z mediami i ofensywnego wychodzenia naprzeciw sytuacjom kryzysowym. Studia są skierowane zarówno do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat mediów, jak również tych, które nie mają jeszcze doświadczenia w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego.

 

Sylwetka absolwenta
 
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) jako rzecznicy prasowi i pracownicy działów informacji i promocji
w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach . Program studiów obejmuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, kreowania liderów opinii i grup nacisku, mediacji grupowych, zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej, tworzenia systemów tożsamości instytucji i zarządzania nią, organizacji wydarzeń i przedsięwzięć
z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Prawne aspekty zawodu rzecznika prasowego
 • Prawo prasowe
 • Komunikaty pasowe
 • Informacja publiczna i relacje medialne
 • Wystąpienia publiczne
 • Organizacja i promocja wydarzeń
 • Zadania rzecznika prasowego, organizacja biura prasowego
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prognozowania zagrożeń

 

Opłata za semestr wynosi: 1500,00 zł

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email