Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

 

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów

pierwszego roku studiów stacjonarnych

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie realizuje zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć
dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”.

Zadanie ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo”, rozpoczynających naukę
w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry. Realizacja zadania polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2021 r. przez Uczelnię dodatkowych (niewynikających z programu studiów) zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych. Zajęcia realizowane będą w grupach 25 osobowych, w wymiarze do 30 godzin lekcyjnych na grupę. Organizacja zajęć będzie miała na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do odbywania studiów.

Termin realizacji zadania: 12.11.2021 r. – 31.12.2021 r.

Numer zadania: MEiN/2021/DPI/232

Nazwa zadania: „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content