Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce
 
Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Słuchacze poznają metody ochrony informacji, zwłaszcza dotyczącej danych osobowych oraz informacji niejawnych dotyczących przedsiębiorstw. Studia pozwolą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pełnienia funkcji administratorów ochrony danych osobowych.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z ochroną danych osobowych w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
  • Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  • Organy Ochrony Danych Osobowych
  •  Bezpieczeństwo informatyczne
  • Administrowanie i ochrona danych osobowych w dokumentach elektronicznych
  • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Cyberbezpieczeństwo i e-usługi
  • Udostępniania danych osobowych
  •  Kontrola ochrony danych osobowych

 
Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email