Nowoczesne Metody Rekrutacji

Nowoczesne Metody Rekrutacji
 

Celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest zapoznanie słuchaczy z tematyką planowania, przygotowania, realizacji i raportowania z sesji AC/DC.

 

Korzyści

 

Słuchacze studiów zdobędą i rozwiną praktyczne umiejętności związane z całym spektrum zagadnień związanych z dobrze zaplanowanym, przygotowanym, zrealizowanym i wykorzystanym projektem Assessmente / Development Center. Efektem końcowym studiów będzie przygotowanie przez uczestników profesjonalnego projektu typ AC/DC oraz opracowanie jego wyników. Jeden ze zjazdów realizowany jest w formie seminarium wyjazdowego.

 

Uczestnicy

 

Studium kierowane jest do odbiorców zainteresowanych profesjonalnym doborem i rozwojem zasobów ludzkich – osób zarządzających organizacjami różnego typu i odpowiedzialnych za zatrudniania i ocenę rozwoju pracowników, a szczególnie do pracowników działów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach, które już realizują lub planują wdrożyć projekty AC/DC.

 

Forma zaliczenia

 

Projekt dyplomowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

 

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 180 liczba zjazdów 10

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 

Metody oceny pracownika, jego potencjału, mocnych i słabych stron
AC/DC – wprowadzenie. Rys historyczny
Analiza stanowiska pracy
Dynamika grupy AC/DC
Katalogi i systemy kompetencyjne
Struktura sesji AC/DC
Wywiad jako integralna część AC/DC
Testy psychologiczne – definicja testu psychologicznego jako narzędzia diagnostycznego
Projektowanie zadań i ćwiczeń sesji AC/DC
Mowa ciała i jej odczytywanie podczas sesji AC/DC
Asesorzy – rola, cechy, umiejętności, szkolenie
Umiejętność odczytywania emocji z twarzy i zachowań uczestników AC/DC
Całościowa sesja AC/DC – realizacja projektu
Sporządzenie raportu z sesji AC/DC i informacje zwrotne

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł

 

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email